Kontakt oss

Tlf: 
46 95 12 58 (Lamunga)
46 80 57 97 (Folunga)
41 54 92 54 (Kælva)

Styrer: Stine Kolstad
E-post stine@nordbygardogbarn.no
Tlf. 95 70 31 48

Nordby Gardsbarnehage
Bakkavegen 30
3520 Jevnaker
E-post: 

nordbygardsbarnehage@gmail.com

Eiere:
Mari Bjertnæs
Epost: mari@nordbygardogbarn.no
Tlf. 917 01 206
Bjørge Endrerud
Tlf. 901 49 050
Epost:treskallen@live.no
Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen , men samarbeidsutvalget består av likt antall foreldre og ansatte i barnehagen. Eier kan velge å delta i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget i Nordby Gardsbarnehage har flg. medlemmer 2019/2020.

Eier
Mari Bjertnæs - Leder tlf  917 01206 e-post: mari@nordbygardogbarn.no
Bjørge Endrerud

Foresatte
Fredrik Dahl (leder)
Kenneth Nordseth (kasserer)

Ansatte
Anna Skagefjord Høglind
Anette Grøstad Frydelund 

Utvalget er et rådgivende og kontaktskapende organ. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet legges frem for utvalget.