Kontakt oss

Tlf. 930 63 222

Ekorntoppen:
922 41 097

Maurtua:
922 41 998 

Furustubben:
922 41 097 

Bjørnehiet:
408 06 873

Styrer Gro Dahlen
Send e-post: 
Gro.Dahlen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 56 698

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Pedagogisk innhold

En barnehage er en pedagogisk virksomhet, og innholdet styres av flere planer. Lov om barnehager og rammeplan er overordnet og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Barnehagene kan ha forskjellig type dokumenter som beskriver hvordan barnehagen skal jobbe for at barn trives og at kravene til innold i norske barnehager oppfylles. Felles for alle er at barnehageloven stiller krav om at alle barnehager utarbeider en årsplan.

Verdier og voksenrollen

Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å oppfylle barnehagelovens bestemmelser om innhold i barnehagen. 

Samsmoen barnehages årsplan med kalender for 2019/2020 finner du her.

Samsmoen barnehage har trafikkopplæring som en del av sitt pedagogiske innhold. I dette arbeidet er barnehagen avhengig av et godt samarbeid med alle foresatte og foresatte.