Kontakt oss

Tlf. 930 63 222

Ekorntoppen:
922 41 097

Maurtua:
922 41 998 

Furustubben:
922 41 097 

Bjørnehiet:
408 06 873

Styrer Gro Dahlen
Send e-post: 
Gro.Dahlen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 56 698

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen , men samarbeidsutvalget består av  likt antall foreldre og ansatte i barnehagen.Eier kan velge og delta i samarbeidsutvalget.

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

 FRA LOV OM BARNEHAGER

 §4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem,

skal hver barnehage ha et foreldreråd og

et samarbeidsutvalg.


BJØRNEHIET:

Even L. Thoresen, tlf. 977 46 865  -  epost: even@fkthoresen.no

Vara: Helen Hagen, tlf.  405 46 825 - epost: helen@hotmail.no

 

EKORNTOPPEN:

Guro Hillkirk Bjerke, tlf: 473 85 053  -  epost: gurhanssen@gmail.com 

Vara:Thomas M. Hummel, tlf. 975 53 949  -  epost: thu@ect.no

 

 

MAURTUA:

Thea S. Sibbern, epost: thea.sibbern.sorensen@hotmail.com 

Vara: Stine J. Rosvold, tlf.  926 79 964  - epost:  Stine_nr12@hotmail.com

 

FURUSTUBBEN:

Ida Schjørlien, tlf.  458 43 058 – epost: ida@lrs-as.no

Vara: Linn Halvorsen, tlf. 478 51 769  - epost:  linnhal_91@hotmail.com

 

I tillegg til foresatte sitter det ansatt representanter i samarbeidsutvalget (Jill B. Hamar, Gunn V. Kervel, Heidi Hansen).  Styrer møter også. Hun har ansvar for innkalling og referater. Styrer har uttalerett, men ikke stemmerett. Dersom saker skal stemmes over, sitter foreldrene med 2 stemmer og de ansatte med 2 stemmer. 

Vi oppfordrer både hovedrepresentant og vara til å møte.