Kontakt oss

Tlf. 930 63 222

Avdeling Maurtua
Tlf.  922 41 998 

Avdeling Furustubben
Tlf. 922 41 097

Styrer Gro Dahlen
E-post: Gro.Dahlen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 56 698

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen , men samarbeidsutvalget består av  likt antall foreldre og ansatte i barnehagen.Eier kan velge og delta i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget i Samsmoen barnehage har følgende medlemmer barnehageåret 2015/2016:

Furustubben: 

Marianne Skeie Paulsen. Tlf: 938 36 829 og e-post marianne_203@hotmail.com

Vara: Beate N. Lothe. Tlf.: 909 74 233 og e-post beatelothe86@gmail.com 

Maurtua:

Even Thoresen. Tlf.: 977 46 865 og e-post even@fkthoresen.no

Vara: Stine Marie Lillemoen. Tlf: 926 00 956 og e-post stine.marie.lillemoen@hotmail.com

I tillegg til foreldre sitter det to ansatterepresentanter i Samarbeidsutvalget. Dette er Jill B. Hamar og Gerd Hilde Berntsen. Styrer møter også. Hun har ansvar for innkalling til møter og å skrive referater. Styrer har uttalerett, men ikke stemmerett på disse møtene.

Dersom saker skal stemmes over, sitter foreldrene med to stemmer og de ansatte med to stemmer.

Vi oppfordrer vara også til å møte selv omrepresentantene møter.

Utvalget er et rådgivende og kontaktskapende organ. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet legges frem for utvalget.