Kontakt oss

Tlf. 930 63 222

Avdeling Maurtua
Tlf.  922 41 998 

Avdeling Furustubben
Tlf. 922 41 097

Styrer Gro Dahlen
E-post: Gro.Dahlen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 414 56 698

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Utbygging

Utbygging av Samsmoen barnehage er i gang og vil pågå fram til juli 2017.

Ferdigstillelse og overtakelse er planlagt før neste års innrykk av barn i august 2017.

Plass til 96 barn

Utbyggingen gjør at kapasiteten i barnehagen blir økt fra to til fire avdelinger, med plass til opptil 96 barn. Det skjer ved å sette opp et tilbygg på 536 kvadratmeter. 

Perspektivskisse av Samsmoen barnehage slik den skal se ut etter at tilbygg er satt opp.

Tilbygget kommer mellom dagens bygg og eksisterende parkeringsplass. Utendørs etableres det ny enveiskjørt adkomstvei med gangvei, og nye parkeringsplasser.

Samsmoen barnehage har i dag ni ansatte, og vil etter utbyggingen ha 17 ansatte. Samsmoen barnehage ble åpnet i 1984 som en to-avdelings barnehage. I 2005 ble det satt opp grillhytte på området, og barnehagen ble samtidig godkjent for 12 ekstra enheter og som friluftsbarnehage. 

Når barnehagen nå skal gi plass til flere barn, legges det til rette for gode fagmiljøer og høy kompetanse. Viktige indikatorer i byggesaken er areal per barn, rom til å skjerme de yngste barna, og gruppestørrelser. Mer om dette finnes i vedtatt plan for «Framtidig barnehage og skolestruktur» og «Rapport fra barnehagestrukturutvalget 2013»  

Milepæler i prosjektet

  • Mai 2016: Tilrigging ble gjennomført
  • Mai 2016 - November 2016: Grunnarbeider med betongarbeider
  • September 2016 - Februar 2017: Tømrerarbeider, blikkenslager mm.
  • September 2016 - Februar 2017: Elektro, VVS mm.    
  • Mai 2017 - Juli 2017: Asfaltering
  • Mars 2017: Innredning og klart for innflytting
  • Mai 2017: Overtakelse av nytt tilbygg
  • Mai 2017 - Juli 2017: Mindre endringer i eksisterende barnehage