Kontakt oss

Tlf: 61 31 08 04 (barnehagen)

Tlf.: 480 58 218 (styrer)
epost barnehagen

Styrer: Anne Lise Hansen
epost styrer 

Stortjernet barnehage AS
Prestensrudveien
3520 Jevnaker

Eier: Anne Lise Hansen

Stortjernet barnehage

Stortjernet ligger ved Prestensrud og har åpningstid 07.15-16.30

Anne Lise Hansen, Stortjernet barnehage, ute ved porten
Anne Lise Hansen ønsker velkommen til Stortjernet barnehage.

Stortjernet barnehage finner du rett ved kommunegrensa til Lunner, langs gamle riksveg 35 ved avkjøring til Prestensrud.

Visjon er «Individet i et fellesskap»

Marihønestua er en småbarnsavdeling som legger vekt på  å gi de små barna rolige dager med lavt lydnivå. Temaene følger årstidene og det gis mange varierte smaks- og luktopplevelser i løpet av uka. Det samme gjelder musikalske opplevelser. Omsorg og nærhet står i høysetet. Barna er mye ute når vær og temperatur tilsier det.

Trollstua er en større avdeling, og legger vekt på å stimulere hele mennesket. Gruppa deles hver dag opp i to-tre grupper med en til to voksne pr. gruppe. I løpet av uka er barna innom følgende aktiviteter: Drama, musikk, utedag, forming/språk, dukketeater og matlaging. Temaene på disse aktivitetene følger stort sett årstidene. Barnas egen lek blir sterkt vektlagt, det samme gjelder uteaktiviteter. Avdelingen ønsker å være en nær og god omsorgsbase for barna.

Her finner du mer informasjon om:

Barnehageåret 2019/2020

Hovedfokus til Storetjernet

Årstidstema

 

Barnehagen har egen hjemmeside:

Mer informasjon - se barnehagens hjemmeside