Kontakt oss

Barnevernleder Anita Rørvik 
E-post: Anita.Rorvik@jevnaker.kommune.no
Tlf. 466 35 466

Oppvekst og læring
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Barnevern

Når et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Barneverntjenesten i Jevnaker kommune

Besøksadresse: Samfunnshuset, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Telefon: 61 31 57 00

Interkommunal barnevernvakt for Hole, Jevnaker og  Ringerike

Interkommunal barnevernvakt er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barneverntjenestens ordinære kontortid.

Telefon: 911 14 600

e-post: barnevernvakt@ringerike.kommune.no

Åpningstider: Hverdager: 15.30 - 08.00. Helger og helligdager: Døgnåpent 

Nasjonal alarmtelefon for barn og unge

Ring 116 111

Alarmtelefonen er gratis, og åpen alle kvelder og netter fra kl. 15.00-08.00.

Alarmtelefon blir besvart av voksne med lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Les mer om alarmtelefon for barn og unge her: www.116111.no

Når bør du melde bekymring til barnevernet?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Dine bekymringer kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet mottar hjelpen hjemme.

Dersom du ønsker råd om du bør melde bekymring, kan du diskutere saken anonymt ved å ringe til barneverntjenesten i kommunen.

Her finner du meldeskjema: Meld bekymring til barnevernet

Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfullt eller har forverret seg, er det viktig at du på nytt tar kontakt med barneverntjenesten. Dette gjelder selv om du har meldt din bekymring tidligere.

NB! Alle offentlig ansatte, og en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt (både i det offentlige og private), har plikt til å gi opplysninger til barnevernet.

Kan jeg melde anonymt?

Du kan velge å melde inn bekymring anonymt slik at verken barneverntjenesten eller foreldrene vet som melder.

ELLER

Du kan velge å fremstå med navn ovenfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet hvis barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse og saken må i retten.

ELLER

Du kan melde fra med fullt navn. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.

Slik følger barnevernet opp bekymringsmeldingen din

Meldinger til barneverntjenesten blir gjennomgått snarest og innen en uke. I løpet av denne uken kan melder bli kontaktet for utfyllende informasjon. Etter gjennomgang av meldingen vil barneverntjenesten beslutte om saken skal undersøkes videre eller om den skal henlegges.

Barneverntjenesten skal innen tre uker gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt. Barneverntjenesten har taushetsplikt, derfor vil du ikke kunne får informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.

Dersom meldingen kommer fra en offentlig instans skal barnevernet gi tilbakemelding om det er opprettet undersøkelse, og deretter skal melder få en ny tilbakemelding om barnevernet følger opp saken videre eller henlegger den. (Eksempel på offentlige instans er ansatte i skole, barnehage, politiet, leger, tannleger, familievernkontor osv.)

Har du og din familie behov for hjelp?

Om du og din familie trenger hjelp fra barneverntjenesten kan du ringe barnevernet i din kommune og be om en avtale. Når du møter opp til en samtale vil du sammen med barneverntjenesten kartlegge hvilke behov for hjelp og støtte din familie trenger.

Det er også mulig å søke hjelp ved familievernkontorene. Der kan familier få rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, konflikter og vansker i forhold til samvær.

Meld bekymring til barnevernet