Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Barne- og ungdomsskole

Jevnaker kommune har tre skoler som dekker barne- og ungdomstrinnet

Illustrasjonsfoto av jente som leser bok

Skolene i Jevnaker er

  • Bergerbakken skole 1.-7.trinn
  • Toso skole 1.-7. trinn
  • Jevnaker ungdomsskole 8.-10. trinn

Visjon: Jevnakerskolen gir opplæring for å mestre framtidas utfordringer

Årets satsingsområder er:

  • Godt læringsmiljø
  • "Med 2020 i sikte" Innføring av ny læreplan i skolen

Grunnskolen har to opptaksområder
Randsfjord bru i Jevnaker sentrum er grenseskillet. Barn som bor vest for Randsfjorden/Randselva tilhører Bergerbakken skoles opptaksområde. 
Barn som bor øst for Randsfjorden/Randselva tilhører Toso skoles opptaksområde

Læringsplattform - logg deg på
Alle grunnskolene i Jevnaker bruker Fronter som læringsplattform. Lenke til pålogging

Jevnakerskolen har innført Office 365 og ny læringsplattform "Zokrates". Elever og lærere er i gang med å bruke verktøyene. Planlagt oppstart for foresattpålogging er januar 2019.