Kontakt oss

Bergerbakken skole
Tlf. 455 02 268

Rektor Kari Marie Engnæs
kaen@jevnaker.kommune.no

Konsulent Hilde Midtlie
hilde.midtlie@jevnaker.kommune.no

SFO-leder Torunn Gullen
torunn.gullen@jevnaker.kommune.no

Besøksadresse:
Musmyrvegen 195
3520 Jevnaker

Postadresse:
Postboks 60
3521 Jevnaker

Jevnaker Samfunnshus

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Bergerbakken skole

Bildet viser tre barn som husker på Bergerbakken skole

VIKTIG NYHET: Digital innmelding for alle elever som skal begynne i første klasse

Velkommen til Bergerbakken skole!

Bergerbakken barneskole har elever fra 1. - 7. trinn, og ligger naturskjønt til i umiddelbar nærhet til skogen og Bergebakken barnehage.Til skolestart ønsket vi i år 280 elever velkommen.

Her skal alle elever skal oppleve læring og trivsel. Det er et viktig utgangspunkt for motivasjon, mestring og muligheter. Vi er opptatt av at hver enkelt elev blir tatt sett, hørt, lyttet til og tatt vare på. Vi er derfor opptatt av å få enda mer kompetanse og bli bedre på samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte. 

Visjon: «Jevnakerskolen gir opplæring for å mestre framtidas utfordringer»

Med bakgrunn i nasjonale, regionale og kommunale dokumenter og planer og årets tilstandsrapport, har Jevnakerskolen valgt følgende kollektive satsingsområder for skoleåret 2020/2021:

  • Godt og trygt læringsmiljø
  • Implementering og forankring av ny overordnet del av læreplanen og reviderte læreplaner
  • Tilpasset tilbud i et inkluderende fellesskap

Læringsplattform - logg deg på

Jevnakerskolen har innført Office 365 og ny læringsplattform som heter Zokrates. Elever og lærere er i gang med å bruke verktøyene. 

Pålogging Zokrates for foresatte:Zokrates foreldrepålogging