Kontakt oss

Bergerbakken skole
Tlf. 455 02 268

Konsulent Hilde Midtlie
hilde.midtlie@jevnaker.kommune.no

SFO-leder Torunn Gullen
torunn.gullen@jevnaker.kommune.no

Inspektør Randi Kostøl
randi.kostol@jevnaker.kommune.no

Rektor Kari Marie Engnæs
kari.engnaes@jevnaker.kommune.no

Oppvekst 

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Besøksadresse
Musmyrvegen 195
3520 Jevnaker

Postadresse
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Bergerbakken skole

Bergerbakken skole er en skole for 1.til 7.trinn

Bergerbakken skole, uteområde, med barn som slår hjul og leker på plenenVelkommen til Bergerbakken skole!

Rektor ved skolen er Kari Marie Engnæs.

Skolens visjon skal bidra til å utvikle skolens kultur for læring, fellesskapet og gi virksomheten retning: «Jevnakerskolen gir opplæring for å mestre framtidas utfordringer». 

Våre prioriterte utviklingsområder for skoleåret 2018/19 er:

  • Arbeid med lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag
  • Arbeid med regning som grunnleggende ferdighet i alle fag
  • Arbeid med digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i alle fag
  • Arbeid med det psykososiale miljøet og utvikling av sosial kompetanse
  • Vurdering for læring 
  • Utvidelse av skolebygget

Gjennom dette skal Bergerbakken skole bidra til å «Utvikle det integrerte mennesket» slik det er beskrevet i generell del av læreplanen (Kunnskapsløftet). 

Læringsplattform - logg deg på
Jevnakerskolen har innført Office 365 og ny læringsplattform som heter Zokrates. Elever og lærere er i gang med å bruke verktøyene. 

Pålogging Zokrates for foresatte:Zokrates foreldrepålogging