Kontakt oss

Bergerbakken skole
Tlf. 455 02 268

Rektor Kari Marie Engnæs
kaen@jevnaker.kommune.no

Konsulent Hilde Midtlie
hilde.midtlie@jevnaker.kommune.no

SFO-leder Torunn Gullen
torunn.gullen@jevnaker.kommune.no

Besøksadresse:
Musmyrvegen 195
3520 Jevnaker

Postadresse:
Postboks 60
3521 Jevnaker

Jevnaker Samfunnshus

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Bergerbakken SFO

Skolefritidsordningen (SFO) har åpent fra 07.00-16.30. I skoletiden er SFO stengt.

SFO følger skoleåret. I forkant av skolens fridager og ferier sendes det ut egen påmelding. I feriene gis det tilbud i høst-, vinter- og sommerferien, men ikke i juleferien og påskeferien. Ansvar for ferietilbudet skjer i samarbeid mellom Toso SFO og Bergerbakken SFO, som tar annethvert år.

Hva er skolefritidsordningen
Tilbudet er frivillig. Innhold og virksomhet skal preges av barnas behov for lek, omsorg, tilsyn og tilbud om deltakelse i organiserte aktiviteter.

Innhold
I SFO skal barn utvikle sin sosiale kompetanse og utvide sitt sosiale nettverk gjennom både selvvalgte og organiserte aktiviteter.  SFO skal legge til rette for lek, læring og omsorg, og være et sted hvor alle barn kan utvikle et positivt selvbilde.  De skal føle seg trygge på menneskeverdet og identiteten sin.

Utviklingsområder for SFO er:

  • Sosial kompetanse
  • Fysisk aktivitet
  • Kunst, kreativitet og teknikk
  • Fysisk og sosialt velvære
  • Entreprenørskap

De voksne skal være tydelige voksenpersoner som setter klare grenser. Videre skal den voksne legge vekt på å være en god kontakt- og omsorgsperson som ivaretar samarbeidet med foresatte og skolens øvrige personale.

SFO skal vektlegge og tilrettelegge for at barn med særskilte behov får et tilfredsstillende tilbud.

Mat
Det er mattilbud med egne betalingssatser. Påmelding sendes ut på høst og vår.

Faste årlige arrangementer:
Julekos-kveld for hele familien med mat, utstilling, loddsalg og juleverksted. Karneval for alle SFO-barn på kvelden i februar/mars.