Kontakt oss

Bergerbakken skole
Tlf. 455 02 268

Konsulent Hilde Midtlie
hilde.midtlie@jevnaker.kommune.no

SFO-leder Torunn Gullen
torunn.gullen@jevnaker.kommune.no

Inspektør Randi Kostøl
randi.kostol@jevnaker.kommune.no

Rektor Roy Korslien
E-post: Roy.Korslien@jevnaker.kommune.no

Oppvekst 
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Besøksadresse
Musmyrvegen 195
3520 Jevnaker

Postadresse
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363