Kontakt oss

Bergerbakken skole
Tlf. 455 02 268

Konsulent Hilde Midtlie
hilde.midtlie@jevnaker.kommune.no

SFO-leder Torunn Gullen
torunn.gullen@jevnaker.kommune.no

Inspektør Randi Kostøl
randi.kostol@jevnaker.kommune.no

Rektor Kari Marie Engnæs
kari.engnaes@jevnaker.kommune.no

Oppvekst 

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Besøksadresse
Musmyrvegen 195
3520 Jevnaker

Postadresse
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget ved Bergerbakken skole 2016/17

Leder Kjersti Løchsen, tlf. 918 28 599 og e-post krlochse@gmail.com

Nestleder Hege Anita Lund, tlf. 944 35 642 og e-post hege.anita.lund@jevnaker.kommune.no

Politisk representant Trine Lise Olimb, tlf 417 68 132 og e-post trine.lise.olimb@lunner.kommune.no 

Vara: Johan Esperum

Lærer-representant Connie Brørby, tlf 918 53 569 og e-post connie.brorby@jevnaker.kommune.no

Andre ansatte Heidi Rødhammer, tlf 924 47 212 og e-post heidi.rodhammer@jevnaker.kommune.no 

Rektor: Kari Marie Engnæs, tlf 934 98 783 og e-post kari.engnaes@jevnaker.kommune.no

Mer informasjon om SUs funksjon og oppgaver

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder Lene S. Lerum, tlf 942 07 242 og e-post skoglund@holeskolen.no

Leder Kjersti Løchsen,  tlf. 918 28 599 og e-post krlochse@gmail.com

Representant Kristin Akre-Hansen, tlf 997 22 752 og e-post kakre@online.no