Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Digital innlogging og samhandling

En enkel oversikt over de digitale systemene skolene bruker i samhandling med foresatte og elever.

Visma flyt skole

Visma flyt skole (VFS) er vårt skoleadministrative system, hvor alle administrative data legges inn. Dette innebærer blant annet føring av fravær, anmerkninger, karakterer og dokumenter knyttet til eleven (for eksempel referater fra møter mellom skole og foresatte).

Som foresatte kan dere logge inn med MinID, og se de nevnte punktene over.

VFS brukes også i kommunikasjon mellom skole og hjemmet, fortrinnsvis via appen «Min skole – foresatt» (erstatter SMS-kommunikasjon). I appen kan man sende og motta meldinger, samt melde fravær direkte. Dette kan også gjøres via VFS foresatteportal på nettet. Du kan lese mer om mulighetene i Visma flyt skole her. I Visma flyt skole kan du søke, endre og si opp SFO-plass og du kan lese mer om dette her.

Klikk her for å komme til Visma flyt skole foresatteportal.

Klikk her for å laste ned appen til iPhone (iOS)

Klikk her for å laste ned appen til Android    

 Zokrates

Zokrates er et systemet som brukes til ukeplaner, timeplaner og innleveringer (litt forskjellig bruk mellom barneskolene og ungdomsskolen). Foresatte kan logge inn i Zokrates’ foresatteportal med MinID og se sine barns ukeplaner.

Klikk her for komme til Zokrates foresatteportal

Teams

Teams er en del av Office365, og brukes som vårt hovedverktøy for digitalt samarbeid og kommunikasjon mellom lærere, mellom elever og lærere, og mellom elever. Foresatte har pr. nå ingen tilgang til teams.