Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet og FAU

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. De velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU.Foreldrerådet, altså alle foreldrene, skal jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven § 11-4).

Foreldrerepresentanter i råd og utvalg

Foreldrene skal også være representert i de andre samarbeidsforaene som finnes på skolen: samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret (DS) og skolemiljøutvalget (SMU).

Foreldrene i en klasse/gruppe velger én eller flere representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og/eller én eller flere klasse-/foreldrekontakter.

Det er FAU selv som bestemmer hvor mange foreldrerepresentanter fra hver klasse/gruppe eller trinn som skal sitte i FAU. Derfor kan det være litt forskjellig organisering av foreldresamarbeidet og FAU ved hver enkelt skole.

Les om hva det betyr å være foreldrepresentant i et råd eller utvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Typiske arbeidsoppgaver for FAU

  • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
  • Samarbeide med elevrådet, rektor og lærerne
  • Utnevne to foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret (DS) og skolemiljøutvalget (SMU) og samarbeide med disse. FAU-lederen skal være en av representantene i SU/DS
  • Melde saker til SU/DS og SMU
  • Delta på møter som kommunale foreldreutvalg (KFU) arranger (dersom kommunen har KFU)
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, inneklimaordensreglement, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

FUG - En ressurs for foreldre med barn i skolen

 Foreldreutvalet for grunnskolen (FUG) er et nasjonalt og uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole.