Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Grunnskoleopplæring for voksne

Jevnaker kommune samarbeider med voksenopplæringen i Ringerike kommune

Læringssenteret for voksne holder til i Hønefoss, i Ringeriksgata 35 - Hønefoss Arena.

Lenke til Læringssenteret for voksne på Ringerike kommunes nettsted