Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Grunnskolelenker

Her finner du lenker som er relevante for grunnskolen

Mitt valg

Mitt valg er et program  som Jevnakers skoler arbeider etter, for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse.

Mitt valg trener barn og unge i

  • Å ta ansvar og sette grenser
  • Å kommunisere godt
  • Å bygge selvfølelse
  • Å ta beslutninger
  • Å sette seg mål

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et utvalg på nasjonalt nivå for foreldre med barn i grunnskolen og videregående opplæring. FUG ligger under Kunnskapsdepartementet.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet ligger under Kunnskapsdepartementet.