Kontakt oss

Jevnaker skole
Tlf . 928 77 083

Wenche Gundersen, konsulent
Tlf. 928 77 083
E-post: wmg@jevnaker.kommune.no 

Fredrik Dahl, inspektør
E-post: Fredrik.Dahl@jevnaker.kommune.no 

Ann Sissel Nerby, inspektør
E-post: ann.sissel.nerby@jevnaker.kommune.no

Eyvor Jahren, rektor
E-post: eyvor.jahren@jevnaker.kommune.no

Oppvekst
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no 

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker ungdomsskole

Jevnaker ungdomsskole er en skole for 8.-10-trinn.

Illustrasjonsfoto med elever, fra uteområdet ved Jevnaker skoleVelkommen til Jevnaker ungdomsskole!

Konstituert rektor ved Jevnaker ungdomsskole er Eyvor Jahren.

Skolens visjon skal bidra til å utvikle skolens kultur for læring, fellesskapet og gi virksomheten retning: «Jevnakerskolen gir opplæring for å mestre framtidas utfordringer»

Våre prioriterte utviklingsområder er:

  • Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag.
  • Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag.
  • Godt psykososialt miljø og utvikling av sosial kompetanse.
  • God overgang til videregående opplæring.
  • God involvering av elever og foresatte.

Jevnaker ungdomsskole ligger fint til på vestsiden av bygda med god tilgang til idrettshall, fotballbaner og skøytebane. Skolens uteområde er også godt tilrettelagt for variert lek. 

Pålogging til Fronter