Kontakt oss

Jevnaker skole
Tlf . 928 77 083

Hanne Margrethe Skøien, rektor
hmsk@jevnaker.kommune.no

Wenche Gundersen, konsulent
Tlf. 928 77 083
E-post: wmg@jevnaker.kommune.no 

Ann Sissel Nerby, inspektør
E-post: ann.sissel.nerby@jevnaker.kommune.no

Kari Marie Engnæs, konst rektor
E-post: kaen@jevnaker.kommune.no

Oppvekst
Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnaker ungdomsskole

Jevnaker ungdomsskole er en skole for 8.-10-trinn.

Bildet viser en gutt som hopper på sparkesykkel i skolegården ved Jevnaker ungdomsskole

 

Velkommen til Jevnaker ungdomsskole (JUS).

Til skolestart ønsket vi i år 235 elever velkommen. Alle elever skal oppleve læring og trivsel. Det er et viktig utgangspunkt for motivasjon, mestring og muligheter. Vi er opptatt av at hver enkelt elev blir tatt sett, hørt, lyttet til og tatt vare på. Vi er derfor opptatt av å få enda mer kompetanse og bli bedre på samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte. 

Visjon: «Jevnakerskolen gir opplæring for å mestre framtidas utfordringer»

Med bakgrunn i nasjonale, regionale og kommunale dokumenter og planer og årets tilstandsrapport, har Jevnakerskolen valgt følgende kollektive satsingsområder for skoleåret 2019/2020:

  • Godt og trygt læringsmiljø
  • Implementering og forankring av ny overordnet del av læreplanen og reviderte læreplaner
  • Tilpasset tilbud i et inkluderende fellesskap

Jevnaker ungdomsskole ligger fint til på vestsiden av bygda med god tilgang til idrettshall, fotballbaner og skøytebane. Skolens uteområde er også godt tilrettelagt for variert lek. 

Læringsplattform - logg deg på
Jevnakerskolen har innført Office 365 og ny læringsplattform som heter Zokrates. Elever og lærere er i gang med å bruke verktøyene. 

Pålogging Zokrates for foresatte:Zokrates foreldrepålogging