Kontakt oss

Jevnaker skole
Tlf . 928 77 083

Wenche Gundersen, konsulent
Tlf. 928 77 083
E-post: wmg@jevnaker.kommune.no 

Fredrik Dahl, inspektør (perm.)
E-post: Fredrik.Dahl@jevnaker.kommune.no 

Eyvor Jahren, rektor (kst.)
E-post: eyvor.jahren@jevnaker.kommune.no

Oppvekst
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no 

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalget

Marianne D. Sundling, representant undervisningspersonalet, tlf. 926 43 296 og e-post marianne.dolles.sundling@jevnaker.kommune.no

Arild Brådalen, representant undervisningspersonalet, e-post arild.braadalen@jevnaker.kommune.no

Henrik Kiserud, representant for andre ansatte, tlf. 977 23 085 og e-post henrik.kiserud@jevnaker.kommune.no

Lina Hølen, representant elevene ungdomstrinn.

Madelen Antonsen, representant elevene mellomtrinn.

Hilde B. Fivelsdal, representant foreldrerådets arbeidsutvalg ungdomstrinn, tlf 934 48 127 og e-post hilde.fivelsdal@gmail.com

Janicke Brechan, representant foreldrerådets arbeidsutvalg mellomtrinn, tlf. 934 61 432 og e-post brech@online.no

Eyvor Jahren, representant for skolen, tlf. 409 14 696 og e-post eyvor.jahren@jevnaker.kommune.no

Bård Brørby, representant Jevnaker kommune, tlf. 924 53 653 og e-post bobrock@online.no

Mer informasjon om SUs funksjon og oppgaver