Kontakt oss

Jevnaker skole
Tlf . 928 77 083

Wenche Gundersen, konsulent
Tlf. 928 77 083
E-post: wmg@jevnaker.kommune.no 

Fredrik Dahl, inspektør
E-post: Fredrik.Dahl@jevnaker.kommune.no 

Ann Sissel Nerby, inspektør

E-post

E-post:

E-post: 

E-post: ann.sissel.nerby@jevnaker.kommune.no

Eyvor Jahren, konstituert rektor
E-post: eyvor.jahren@jevnaker.kommune.no

Oppvekst
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no 

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalget

Politisk representant Bård Brørby bobrock@online.no

Vararepresentant Synne Munkerud synne.mu@hotmail.com

Ansattrepresentant Arild Brådalen arild.braadalen@jevnaker.kommune.no

Ansattrepresentant Tanja Hovde taho@jevnaker.kommune.no

Ansattrepresentant John Burden john.burden@jevnaker.kommune.no

Elevrepresentant Vetle R Nefjen vetlenefjen@gmail.com

Elevrepresentant Rania Nahairy raniamn02@gmail.com

Rektor Eyvor Jahren eyvor.jahren@jevnaker.kommune.no

FAU-leder Stine H Jensen stinejensen@online.no

FAU-nestleder Steinar Øiom steinar.oiom@jevnaker.kommune.no

 

Mer informasjon om SUs funksjon og oppgaver

Skolemiljøutvalget

Politisk representant Bård Brørby bobrock@online.no

Vararepresentant Synne Munkerud synne.mu@hotmail.com

Ansattrepresentant Arild Brådalen arild.braadalen@jevnaker.kommune.no

Ansattrepresentant Tanja Hovde taho@jevnaker.kommune.no

Ansattrepresentant John Burden john.burden@jevnaker.kommune.no

Elevrepresentant Vetle R Nefjen vetlenefjen@gmail.com

Elevrepresentant Rania Nahairy raniamn02@gmail.com

Elevrepresentant Åse M Hval aamhval@hotmail.com

Elevrepresentant Maren K Elnes maren.kyta.elnes@gmail.com

Rektor Eyvor Jahren eyvor.jahren@jevnaker.kommune.no

FAU-leder Stine H Jensen stinejensen@online.no

FAU-nestleder Steinar Øiom steinar.oiom@jevnaker.kommune.no

FAU representant Morten Elnes morten@dvs..no

FAU-representant MetteBjerkesmoen mette.bjerkesmoen@ringerike.kommune.no