Kontakt oss

Jevnaker skole
Tlf . 928 77 083

Hanne Margrethe Skøien, rektor
hmsk@jevnaker.kommune.no

Wenche Gundersen, konsulent
Tlf. 928 77 083
E-post: wmg@jevnaker.kommune.no 

Ann Sissel Nerby, inspektør
E-post: ann.sissel.nerby@jevnaker.kommune.no

Kari Marie Engnæs, konst rektor
E-post: kaen@jevnaker.kommune.no

Oppvekst
Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363