Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnakerskolen

Jevnakerskolen skal være et godt sted å være for alle elever. Med begrepet Jevnakerskolen ønsker vi å uttrykke at skolene i Jevnaker jobber etter felles verdier og prinsipper. Menneskeverd, medvirkning og inkludering er våre kjerneverdier.

Bildet viser unge som er utendørs i skolegården på Jevnaker skole

 

Har du elever i Jevnakerskolen, skal systemer, praksis, regler og rutiner være gjennkjennelige mellom skolene, selv om de ikke er helt like. Det er likevel rom for hver enkelt skoles egenart under denne paraplyen. Som for eksempel Skompliaden, Toso-Mart'n og Bergebakkvelden. 

I kommunens Økonomi- og handlingsplan 2019-2023 , under levekår og folkehelse, er dette målene: