Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Søknad, endring og oppsigelse

Logg inn med ID-porten og velg elektronisk ID.

Alle som ønsker plass i SFO må søke plass innen 15.april.

Vedtaket vil heretter gjelde fram til eleven er ferdig i 4. klasse eller dere sender inn en søknad om endring/oppsigelse av SFO-plassen. 


- Brukerveiledning - påmelding/endring/si opp SFO-opphold.

Under finner du informasjon som du kan ha bruk for ved påmelding/endring/oppsigelse avl SFO-plass:

Skriv inn hvilke ukedag(er) dere søker SFO-plass i feltet  og hvilke økter dere ønsker å benytte."Kommentar fra foresatte" (maks 250 tegn). Du må også presisere i kommentarfeltet hvilke dager du ønsker kost. 

Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen (Vedtatt 03.05.18 av kommunestyret)

Her finner du oversikt over øktene på SFO Jevnaker

Er det noe som er uklart i forbindelse med søknad om SFO-plass kan du ta kontakt med SFO-lederne,  skolens konsulent eller skolefaglig rådgiver.