Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalg

Grunnskolen i Norge bygger på demokratiske verdier. Alle de viktige partene i skolesamfunnet er representert i samarbeidsutvalget (SU) som er skolens øverste samarbeidsorgan. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet. 

Representanter i SU er: 

  • to representanter fra undervisningspersonale
  • en fra andre tilsatte
  • to fra elevene
  • to fra foreldrerådet
  • to fra kommunen (den ene er rektor)

Se den enkelte skole for å se hvem som er medlemmer i SU inneværende skoleår.

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om hva samarbeidsutvalget er, og hva som forventes av deg som er medlem i SU.

Se Årshjul for SU 2016 (Word) 

Se SU-informasjon og opplæring (Power Point) 

Se Forebyggende arbeid barn og unge (Power Point) 

Se Vedtekter for samarbeidsutvalg (Word) 

Les Medlem av skolens samarbeidsutvalg  (Pdf)