Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

I Jevnakerskolen er det to skolekretser. Elevene fra 1.-7.trinn fordeles etter skolekretsinndeling mellom Toso og Bergerbakken skole. Alle elever I Jevnakerskolen samles på Jevnaker ungdomsskole fra 8.trinn - 10.trinn.

Bergerbakken skole

Barn som bor vest for Randsfjorden/Randselva tilhører Bergerbakken skoles skolekrets.

Toso skole

Barn som bor øst for Randsfjorden/Randselva tilhører Toso skoles skolekrets. Barn som bor på Nesbakken tilhører Toso skolekrets.

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. (Opplæringsloven §8.1)

Informasjon om Skolekretser