Kontakt oss

Toso skole
Tlf 924 10 966 

Tone Ruden Brørby, konsulent
Tone.Ruden.Brorby@jevnaker.kommune.no 

Sverre Haug, inspektør
Sverre.Haug@jevnaker.kommune.no 

Elisabeth Raastad Kjørven, rektor
Elisabeth.RaastadKjorven@jevnaker.kommune.no

Oppvekst
Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no 

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget, SU 2017/2018:

Leder: Per Sørensen

Nestleder: Martine Greftegreff

Politiker: Morten Lafton Vara: Anne Paulsen 

Lærere: Mikkjel Thon, Per Sørensen. Vara: Ingrid Hagen

Andre ansatte: Merete Rudser

Rektor: Elisabeth Raastad Kjørven

2 elever (3 i SMU)

Mer informasjon om SU

Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU:

Leder: Martine Greftegreff

Nestleder: Katarina Solheim

Kasserer: Cilje Koren

Sekretær: Ellen Sevaldrud

Rektor Elisabeth Raastad Kjørven