Kontakt oss

Toso skole
Tlf 924 10 966 

Tone Ruden Brørby, konsulent
Tone.Ruden.Brorby@jevnaker.kommune.no 

Sverre Haug, inspektør
Sverre.Haug@jevnaker.kommune.no 

Elisabeth Raastad Kjørven, rektor
Elisabeth.RaastadKjorven@jevnaker.kommune.no

Oppvekst
Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget, SU 2018/2019:

2 fra kommunen (1 politiker + rektor)                   Morten Lafton, Elisabeth R Kjørven

2 fra foreldrerådet                                                        Martine Greftegreff, Cilje Koren 

3 fra elevrådet (leder, nestleder og sekretær)  Sondre Strand Lafton (leder), Tyra Helene Vangli Oldertrøen (nestleder), Anna Bjertnæs Undheim (sekretær)                                        

2 fra undervisningspersonalet                                  Per Sørensen, Rachel Trondsen

1 fra øvrig personale                                                     Merete Rudser

 

 

Mer informasjon om SU