Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Visma flyt skole

Innlogging:

Gå til: skole.visma.com/jevnaker .Velg deretter fanen som heter Logg inn med ID-porten. 

Du kan velge mellom ulike alternativer for elektronisk ID (e-ID):

 

Nedenfor vises innlogging til Visma Flyt Skole med MinID

 

 

Startsiden for Hjemmeweb

Når foresatte er logget inn kommer de først til startsiden for Hjemmeweb. Oversikt over den foresattes barn er listet ute i venstre marg, sortert etter skole. Trykker man på aktuell skole vises barna som går på denne skolen. 

På startsiden vil den foresatte se et elevkort per barn med

  • elevens navn og klasse

  • informasjon om kontaktlærer og kontaktlærers kontaktopplysninger

  • knapp for å sende melding

  • knapp for å melde på/endre/si opp SFO opphold

  • knapp for å registrere samtykke på eleven

  • Informasjon om opphold, hvis eleven går på SFO og om søknaden, hvis den er sendt men ikke ferdigbehandlet

 

Endre kontaktinformasjon knyttet til foresatt

Foresatt har fra foresattkortet tilgang til å:

  • Redigere varslingsinnstillinger (på feks. SFO, fravær og anmerkning)

  • Legge inn Generelt samtykke (generelt samtykke må foreligge for å kunne registrere samtykke per barn)

  • Endre e-postadresse og telefonnummer ved å klikke på Rediger

  • Aktivere/deaktivere at de ønsker SMS skole-hjem

 

Elektronisk samtykke

Ved første innlogging blir foresatte spurt om å gi generelt samtykke til elektronisk kommunikasjon. Man kan velge å samtykke der og da, ikke samtykke, eller velge å ta stilling til dette senere. I oversiktsbilde under kontaktinformasjonen til foresatt kan man endre samtykket ved å klikke på linken 'Generelt samtykke' (se forrige skjermbilde). 

Når generelt samtykker er gitt, kan man redigere de ulike samtykkene skolen har lagt inn.