Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

SFO

Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen (SFO)

Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen (Vedtatt 03.05.18 av kommunestyret)

Søknad/endring/oppsigelse av SFO-plass

 

Søknad, endring og oppsigelse om SFO-plass gjøres digitalt på Visma Flyt Skole.

Logg inn med ID-porten og velg elektronisk ID.

Alle som ønsker plass i SFO må søke plass innen 01.juni


Vedtaket vil heretter gjelde fram til eleven er ferdig i 4. klasse eller dere sender inn en søknad om endring/oppsigelse av SFO-plassen. 

- Brukerveiledning - påmelding/endring/si opp SFO-opphold.

 Under finner du informasjon som du kan ha bruk for ved påmelding/endring/oppsigelse avl SFO-plass:

Skriv inn hvilke ukedag(er) dere søker SFO-plass i feltet  og hvilke økter dere ønsker å benytte."Kommentar fra foresatte" (maks 250 tegn) .Du må også presisere i kommentarfeltet hvilke dager du ønsker kost. 

Her finner du oversikt over øktene på SFO Jevnaker

Er det noe som er uklart i forbindelse med søknad om SFO-plass kan du ta kontakt med SFO-lederne,  skolens konsulent eller skolefaglig rådgiver.

Toso skole har sendt ut et utfyllende skriv om søking, samtykker og besøksdag. Det finner du her: Informasjon om SFØ søkning, samtykker og besøksdag Toso skole