Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Skolerute for Jevnakerskolen

Her kan du få oversikt over ferier og fridager i Jevnakerskolen

 

Skolerute Jevnaker kommune 2017/2018

August Første skoledag mandag 21. august
September
Oktober Høstferie uke 40, fra mandag 2. oktober
November  
Desember Siste skoledag før jul er torsdag 21. desember
   
Januar Første skoledag etter jul er onsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 9, fra mandag 26. februar
Mars Påskeferie fra mandag 26. mars
April Påskeferie til og med mandag 2. april
Mai Fridager fredag 11. mai og fredag 18. mai
Juni Siste skoledag er fredag 22. juni