Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Videregående og høyere utdanning

Videregående skoler

Jevnakers nærmeste tilbud om videregående skole er på Gran og i Hønefoss, og det er tre videregående skoler å velge mellom:

Mer informasjon om Hadeland videregående skole på Gran

Mer informasjon om Hønefoss videregående skole

Mer informasjon om Ringerike videregående skole i Hønefoss

Skal du søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering, se nettstedet vigo.no

Høyere utdanning

Av høyere utdanning i geografisk nærhet til Jevnaker er det studietilbudene i Oslo-området, samt Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) avdeling Hønefoss, NTNU Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik) og Høgskolen i Innlandet (som tidligere het Høgskolen i Lillehammer).

Via Karriere Oppland Hadeland  tilbys høyere utdanning fra lokalene til karrieresenteret på Gran. Dette er i form av videokonferanser, som kan være kombinert med enkelte samlinger ved de samarbeidende høyskolene. 

Karriereveiledning

Karriere Oppland Hadeland finner du på Gran

Mer informasjon via Oppland fylkeskommunes nettsider