Kontakt oss

Jevnaker omsorgs- og
rehabiliteringssenter (JORS)

Besøksadresse
Ole B. Bergersv. 1
3520 JEVNAKER

Postadresse
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord kl 08.00-15.00

Faks: 61 31 11 85
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kristin Løchsen
Konst.kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Helse og omsorg

Helse og omsorg har ansvaret for fysisk og psykisk helsearbeid i Jevnaker kommune

Bildet viser Kristin Løchsen

 

Helse og omsorg har ansvaret for fysisk og psykisk helsearbeid i kommunen, som lege- og jordmortjenester, Frisklivssentralen, fysioterapi, psykisk helsevern, skolehelsetjeneste, hjemmebaserte tjenester og institusjon. NAV hører også inn under Helse og omsorg.

Konstituert kommunalsjef for Helse og omsorg er Kristin Løchsen (bildet)

Gå til hovedsiden for Helse og omsorg 

Se organisasjonskart for Jevnaker kommune