Kontakt oss

Helsestasjonen tlf. 40 60 50 10

Virksomhetsleder Helse, Kristin Løchsen, tlf. 976 94 859

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363


Avdeling for forebyggende tjenester, barn og familier

Avdeling for forebyggendetjenester, barn og familier er et lavterskeltilbud til Jevnaker kommunes befolkning.

Avdeling for forebyggende tjenester, barn og familier har ansvar for jordmortjenesten, helsestasjonen, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og familieteamet. Her treffer du jordmor, helsesøstre, lege, psykolog, psykiatrisk sykepleier og familieterapeuter.

Etter behov og samtykke fra foreldrene samarbeider vi med for eksempel fysioterapeut, pedagogisk-/psykologisk tjeneste, barnevern eller barnehage.

Det å være foreldre er kanskje den største og mest utfordrende oppgaven man tar på seg. Det er en oppgave og rolle som gir mye glede og bekymring. 

Lett å ta kontakt 

Avdeling for forebyggende tjenester, barn og familier er et lavterskeltilbud. Ingen problemstilling er for liten. 

Nærmere beskrivelse av tjenestene i avdeling for forebyggende tjenester, barn og familier får du ved å trykke på de ulike punktene i venstremenyen. 

Nyttige lenker

Folkehelseinstituttet

Voksne for barn