Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur omfatter tjenestene grunnskole, barnehage, barnevern, PPT, kultur, logoped og voksenopplæring.

Berthe Cecilie Bjørnstad, portrett utendørsTjenestene er organisert i virksomhetene Jevnaker ungdomsskole, Toso skole, Bergerbakken
skole, Bergerbakken barnehage, Samsmoen barnehage, Nesbakken barnehage,
Hovsenga barnehage, PP-tjenesten og barneverntjenesten.

Kultursektoren i Jevnaker kommune hører inn under Oppvekst og kultur.

Området ledes og koordineres av en kommunalsjef som i tillegg innehar rollen som administrativ skoleeier og barnehagemyndighet.

Kommunalsjef er Berthe Cecilie Bjørnstad (bildet).

Gå til hovedsiden for Oppvekst

Se organisasjonskart for Jevnaker kommune