Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Plan og samfunn

Plan og samfunn har ansvaret for tekniske tjenester, kulturarbeid, næringsutvikling og planarbeidet.

Portrettfoto kommunalsjef Hans Tollef SolbergPlan og samfunn omfatter tjenester som vann og avløp, kart og oppmåling, brannvesen, areal- og reguleringsplan, byggesak og næringsutvikling. Kultursektoren i Jevnaker kommune hører inn under Plan og samfunn. 

Kommunalsjefen har også ansvaret for samfunnsplanlegging og kommuneplaner.

Kommunalsjef for Plan og samfunn er Hans Tollef Solberg (bildet)

Se hovedside for Bolig, eiendom og næring
Se hovedside for Kultur, idrett og fritid
Se hovedside for Natur og samfunn 

Se organisasjonskartet