Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Plan og samfunn

Plan og samfunn har ansvaret for tekniske tjenester, næringsutvikling og planarbeidet.

Plan og samfunn omfatter tjenester som vann og avløp, kart og oppmåling, brannvesen, areal- og reguleringsplan, byggesak og næringsutvikling. 

Kommunalsjefen har også ansvaret for samfunnsplanlegging og kommuneplaner.

Kommunalsjef for Plan og samfunn er Gry Brørby Munkerud (bildet)

Se hovedside for Bolig, eiendom og næring
Se hovedside for Kultur, idrett og fritid
Se hovedside for Natur og samfunn 

Se organisasjonskartet

 

Bildet viser Gry Brørby Munkerud