500 000,- i BOOST

Jevnaker kommune har vi i samarbeid med Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedaltildelt kr. 500 000,- i BOOST-midler til aktører innen kultur og idrett i Jevnaker .

Hovedhensikten med ordningen er å finansiere prosjekter som kan gi økt rekruttering til fritidsaktiviteter i kommunen, og da særlig i lys av koronasituasjonen.

 

BOOST er fordelt slik:


Rekrutteringstiltak Inntektstap/merkostnader
Randsfjorden seilforening 99 000,- 6 000,-
JIF Fotball 101 000,-  
Jevnaker leikarring 7 500,- 9 000,-
Jevnaker bordtennisklubb 5 000,-  
Friskis & Svettis Jevnaker 64 250,-  
Jevnaker motorklubb 99 000,-  
JIF Skøyter 31 000,- 17 000,-
Jevnaker korforening   14 000,-
Jevnaker kulturskole 47 250,-  

 

Kulturkontoret har saksbehandlet tilskuddsordningen, men finansieringen kommer i sin helhet fra vår lokale sparebankstiftelse

-Stiftelsen bidrar til å gjøre situasjonen litt lettere for lag og foreninger. Det er viktig å opprettholde aktivitet og rekruttering i barne- og ungdomsarbeidet. Den forebyggende effekten av dette er uvurderlig, sier stiftelsens daglige leder Bjørn Haugen Morstad.

Vi takker og bukker for dette viktige bidraget til kultur- og idrettssektoren, og gratulerer alle mottakere. Dette gir en viktig Boost inn i 2021