Aksellast-restriksjoner 2017

Aksellast-restriksjoner 2017

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra mandag 27. mars 2017 kl. 07.00 innført aksellastrestriksjoner på de kommunale veiene i Jevnaker kommune, i henhold til det som er fastsatt i gjeldende veiliste for teleløsning.

Se veiliste 

Mer informasjon om vei og teleløsning

Nærmere informasjon på tlf. 61315700.