Aksellastrestriksjonene oppheves fra mandag 27. april

Med hjemmel i Vegtrafikkloven §7 opphever Jevnaker kommune aksellastrestriksjoner på de kommunale veiene fra mandag 27.april kl. 07.00.