Barn og unge kan trene igjen

 

Etter 14 dagers nedstenging, er det igjen åpnet for at barn og unge under 20 år kan samles til aktivitet og trening i regi av lag og foreninger på Jevnaker, fra og med i morgen, tirsdag 24. november.

All breddeidrett og aktiviteter stengte ned 10. november på grunn av smittesituasjonen. Tiltakene har virket, og derfor besluttet kriseledelsen i dag at aktiviteter for barn og unge kan åpne igjen.
Verdt å merke seg:
Dette betyr ikke at vi skal tilbake til normalen. Det er fortsatt smitte i lokalsamfunnet vårt, og ikke minst i regionen. Strenge smittevernregler gjelder derfor fortsatt. Sett dere inn i særskilte regler som gjelder for hver enkelt klubb og idrettsanlegg. Er man ikke i form, skal man uansett IKKE oppsøke treninger og aktiviteter.
Breddeidrett og aktivitet for voksne over 20 er fortsatt stengt, i første omgang i 14 dager til.