Deler av Randsborggata stenges 13. november

Deler av Randsborggata stenges

Randsborggata vil bli avstengt i strekningen Bergsetvegen-Åkervegen og muligens opp mot krysset mellom Standplassen og Randsborggata.  Omkjøring via Frydenlundsvegen. 

Årsaken til stengningen er hogst, melder teknisk drift.