Frokostmøte

- for næringsdrivende i Jevnaker

(foto: Pixabay)

Vi ønsker å være en tilrettelegger for å skape vekst i sentrumsnære områder, og vi tror at vi kan skape mer vekst sammen enn hver for oss.  Økt vekst hos en aktør kan gi synergieffekter og økt vekst for alle aktører. Vi inviterer derfor alle næringsdrivende i Jevnaker til et

FROKOSTMØTE 21.februar klokka 0830 til 0930 i kommunestyresalen på Samfunnshuset.

Vi håper å få en dialog med næringslivet om hva dere mener skal til for å skape vekst og gi de ønskede synergieffektene for akkurat deg. Både ordfører og rådmann deltar.

Vi har fått beskjed om at invitasjonen til dette møtet ikke har nådd ut til alle, og håper at flere melder seg på nå via nettet. Vi ønsker så mange som mulig med på møtet. Velkommen til frokostmøte!

Påmelding til Anita Haugland på e-post: anita.haugland@jevnaker.kommune.no eller en sms til tlf 928 00 528.

Vi sees!