Graving i Lemvigvegen

- oppstart i uke 32

Det skal skiftes ut et dårlig ledningsnett fra krysset Lemvigvegen/ Feldbergkroken og nordover til Lemvigvegen 15 og 16.

Dette kan føre til at kjøremønsteret blir endret. Følg skilting og informasjon på stedet.