Henstilling fra Jevnaker Brann og redning om bråtebrann

Jevnaker Brann og redning ber om at man ikke tenner bråtebrann eller bål nå som det begynner å bli tørt i skog og mark. Brann og redning er i beredskap i forbindelse med Koronautbruddet og må ha disponibelt mannskap til dette formålet.