Oppdaterte bestemmelser og råd for besøkende ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter

OPPDATERT 12.02.20

Vi har nå åpnet for begrenset besøk ved JORS - og pågangen for besøkende er nå svært stor.

Vi synes det er flott at beboerne nå kan få mer besøk, men av kapasitetsmessige hensyn kan vi måtte sette begrensinger ut i fra smittvern-hensyn.
Vi jobber med å øke denne kapasiteten så vi kan ta i mot flere besøk. .

Nasjonale råd er fortsatt å begrense sosial kontakt, ha dette i mente, før du avtaler besøk!

Vi tilrettelegger så godt vi kan ut i fra aktuelle krav til smittevern, men vil kunne bli nødt til å be dere om å avtale et annet tidspunkt for besøket.

Følgende gjelder for besøk ved JORS:

  • Antall besøkende skal ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. Avdelingene setter denne begrensingen.
  • Vaksinerte beboere kan ha nærkontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende som beboeren har definert som sine nærmeste. Disse bør helst være de samme over tid.
  • I tillegg kan vaksinerte beboere ha nærkontakt med vaksinerte besøkende.
  • Besøk skal fortsatt skje på beboerens rom

Vi må påpeke at det fortsatt er pasienter som ikke er vaksinert. Dette vil i all hovedsak gjelde nye beboere/pasienter, som ankommer etter hvert.

Viser for øvrig til smittevernråd fra folkehelseinstituttet vedørende besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.
Les rådene her  

Virusmutasjoner

Vi fraråder personer som bor eller oppholder seg i Ring 1 og Ring 2, besøk ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter til og med torsdag 11.02.21, eller så lenge de frarådes å reise ut av egen region/kommune.
Vi overvåker kontinuerlig situasjonen omkring muterte virus, og forholder oss til de utfordringene som kan komme av det. 

Vi ser framover 

Vi på JORS ser fram til at vi med små skritt kan åpne mer og mer opp, skape flere aktiviteter, og oppleve mer og mer «liv og røre» for alle som bor, jobber og besøker JORS!