Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Lov om eierseksjoner

Ny eierseksjonslov trådte i kraft 01.01.2018. Den nye loven gir bedre sikkerhet for boligkjøperne, mer fleksible regler om organisering og tydeligere regler om vedlikeholdsplikt

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.

​Ny lov om eierseksjoner med ikrafttredelse fra 1. januar 2018 fører blant annet til disse endringene:

  • Krav om at boligseksjon skal være lovlig etablert etter plan- og bygningsloven før seksjonering, jf. ny lov § 7.
  • Anledning til å seksjonere på rammetillatelse både for nybygg og eksisterende bygg, jf. ny lov § 8.
  • Saksbehandlingstid på 12 uker. ny lov §§ 14 og 15.
  • Kommunen fastsetter et seksjoneringsgebyr  gjeldene fra 1.1 2018 se gebyrer for Jevnaker kommune
  • Ny hjemmel for kommunen til å kreve reseksjonering om det seksjoneres på rammetillatelse, og det ved ferdigattest er bygget med avvik fra rammetillatelse, jf. ny lov § 22.
  • Ny forskrift angir at søknad om seksjonering og reseksjonering skal settes frem på skjema som er utarbeidet av departementet. Kommunen skal gi tillatelse til seksjonering/reseksjonering, og den skal deretter sende søknad til tinglysing.