Ny skolefaglig rådgiver

Hans Olav Skillingstad Rørvik er skolefaglig rådgiver i Jevnaker kommune fra oktober 2017.

Han er utdannet allmennlærer og har tidligere vært rektor ved Bergerbakken skole i Jevnaker. Nå kommer han fra rektorstilling i Gran kommune. 

Rørvik har fra tidligere lang erfaring som lærer ved alle trinn i grunnskolen. Han har også utdanning innen kommunikasjon, organisasjon og ledelse.

Hans Olav S. Rørvik går inn i stillingen som skolefaglig rådgiver i et to-årig engasjement mens Eyvor Jahren er rektor ved Jevnaker skole.