Ny søknadsfrist for kulturmidler

På grunn av koronasituasjonen måtte utsette den  opprinnelige fristen for lag og foreninger til å søke grunntilskudd for barne- og ungdomsaktivitet og refusjon av kommunale avgifter.

- Det er viktig at foreningene har et oppdatert grunnlag å søke på, både når det gjelder medlemsdata og gjennomførte årsmøter, Dette så vi kunne bli vanskelig å få gjort for mange da koronasituasjonen oppsto, sier virksomhetsleder for kultur i Jevnaker, Øyvind Norstrøm.

Det er å håpe at de fleste foreninger har fått gjenniomført sine årsmøter innen den nye fristen 01. juni. Tilskudd vil utbetales så raskt som mulig etter denne fristen.

SØK HER