Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

59. plass i Kommunebarometeret

I Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport kommer Jevnaker ut med en 59. plass av Norges 428 kommuner, når det justeres for kommunens lave inntekter. 

«Totalt er profilen positiv, og en god del bedre enn i normalkommunen», lyder karakteren fra Kommunal Rapport.

Får mye ut av lite

Jevnaker kommune er helt i bunn på økonomiske rammebetingelser slik de beregnes av Kommunaldepartementet, med lavest disponibel inntekt pr. innbygger av landets kommuner.

Likevel er det gode nøkkeltall. Områder som trekkes fram er barnevernet, sammen med eldreomsorg, kostnadsnivå, miljø og ressurser.

Områdene er tillagt ulik vekt i analysen. Eldreomsorg og grunnskole er vektet 20 prosent hver, mens for eksempel økonomi og barnevern er vektet 10 prosent hver. 

Innen sosialtjenesten har plasseringen blitt klart bedre de siste årene, og på det økonomiske området ser det også bedre ut enn tidligere. Jevnaker innførte eiendomsskatt i 2015.

Nøkkeltall som trekker mest ned, er innenfor grunnskolen.

Utfordring: Grunnskole

I grunnskolen er det svake resultater på nasjonale prøver, og det er relativt mange elever fra kommunen som ikke fullfører og består videregående innen fem år.

Avgangskarakterene på 10. trinn i Jevnaker har vært en del under middels de siste årene, målt mot resten av Skole-Norge. Frafallet på videregående blant elever fra kommunen er litt høyere enn i normalkommunen.

Andelen elever som får spesialundervisning er på et normalnivå målt mot resten av Skole-Norge. Andelen har økt en del det siste året. Er det tilfeldige variasjoner eller en annen forklaring? spør Kommunal Rapports ekspert. Ganske få på 1.-4. trinn får leksehjelp, viser tallene fra Utdanningsdirektoratet.

Økonomi og kompetanse

Korrigert netto driftsresultat var meget bra i fjor, og kommunen har nå igjen et relativt solid disposisjonsfond, for første gang på fem år.

Og kostnadene er lave, for eksempel driver Jevnakers pleie- og omsorgtjeneste som en av de rimeligste i landet. Samtidig kan det nevnes at ansatte med fagutdanning er 80 prosent innenfor Jevnakers eldreomsorg, mens landsgjennomsnittet er 75 prosent.

Rask saksbehandling

Jevnaker er bedre enn veldig mange andre kommuner til å holde byggesaksfristene. Det er bra, lyder kommentaren fra Kommunal rapport, som gir utfordringen: -Kan kommunen komme helt i toppsjiktet her?

Prosessen for søknader med tre ukers behandlingsfrist er litt raskere enn normalen, og også byggesaker med 12 ukers frist behandles litt raskere enn det som er vanlig i Kommune-Norge.

Om målingen

Kommunebarometeret er en måling fra Kommunal Rapport, som rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.

Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon om sommeren når de endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).