Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Faktura fire ganger i året

Fra 2016 vil du motta faktura for kommunale avgifter fire ganger i året, mot tidligere tre forfall pr. år.

Nye forfallsdatoer å merke seg er 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november.

Med fakturaen 20. mars kommer også avregningen som gjelder vann- og avløpsforbruket i 2015. Med fakturaen 20. mai kommer 1. halvår for eiendomsskatten i tillegg til vann og avløp. Eiendomsskatt for 2. halvår sendes ut med fakturaen 20. november.

Alle fakturaer sendes ut senest to uker før forfallsdato. Prisene for vann og avløp er uforandret i Jevnaker kommune, og holdes på 2015-nivå også i år. Har du betalingsproblemer, ta kontakt med Sentral stab økonomi så tidlig som mulig.

Se alle betalingssatser og gebyrer