Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Folkeavstemming eller innbyggerundersøkelse?

Folkeavstemming eller innbyggerundersøkelse? Det er et springende punkt i framdriftsplanen for kommunereform-prosessen, som kommunestyret skal ta stilling til 17. mars 2016.

Status for kommunereform

To alternativer er utredet for Jevnakers del: 

a. Den nye kommunen - utredning mellom Hole, Ringerike og Jevnaker. Se hovedrapport og delrapport på de tre kommunenes felles nettsted Form din framtid

b. Jevnaker - fortsatt egen kommune. Se hovedrapport og delrapporter på Jevnaker kommunes nettsted under Lokaldemokrati.

Intensjonsavtale

Det neste som skjer, er forslag om å lage en intensjonsavtale for å avklare hovedprinsipper før en eventuell ny kommune dannes. Tre folkevalgte fra hver kommune foreslås inn i arbeidsgruppe for intensjonsavtale; ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.

Arbeidsgruppa starter opp 16. mars og skal levere utkast til avtale innen 8. april. 

Avtalen skal medvirke til at innbyggerne skal kunne ta stilling til om de ønsker å danne ny kommune eller ikke. Kommunestyret må ta stilling til avtaleutkast før innbyggerne blir forespurt om deres oppfatning. 

Tidsplan

Alle kommuner er bedt om å gi svar til sine fylkesmenn på sitt standpunkt i kommunereformen. Det skal gis innen utgangen av juni 2016. Hvis framdriften skal holdes betyr det at en innbyggerundersøkelse eller folkeavstemming, avhengig av hva Jevnaker kommunestyre går inn for, må gjennomføres i løpet av mai. 

Mandag 30. mai er foreslått som aktuell dato for en eventuell folkeavstemming.

16-åringer kan stemme

Formannskapet i Jevnaker innstiller overfor kommunestyret at 16-åringer bør få stemme dersom det blir folkeavstemming. 

Se saksframlegget og alle vedlegg til kommunestyresaken 17. mars 2016

Se temasider om kommunereform hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Se spørsmål og svar

Mer om stemmerett for 16-åringer hos Barneombudet