Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Foreldreskole ved Bergerbakken i april

Vi inviterer alle foresatte til høstens nye 1. klassinger til "Foreldreskole"

tirsdag 19. april og torsdag 28. april kl. 18.30 - ca. 21.00

Oppmøte for ”Foreldreskolen” er i gymsalen.

Foreldreskolen er et satsningsområde for oss og målsettingen er å gi foresatte til nye 1. klassinger en god informasjon om skolen, SFO og våre samarbeidsparter samt hva vi tenker om den grunnleggende lese- og skriveopplæringen.

Vi ønsker at dere skal komme på foreldreskolen fordi forskning viser at:

  • Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen
  • Når du bryr deg, blir barnet ditt mer motivert og trives bedre på skolen
  • Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt
  • Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater
  • At du kjenner de andre foreldrene, fører til et bedre samarbeid og oppfølging

Program tirsdag 19. april kl. 1830 – ca. 2100

  • Velkommen til Bergerbakken skole
  • Bli kjent-aktivitet
  • Informasjon fra våre samarbeidsparter:
    • PPT
    • Barneverntjenesten
    • Helsesøster
    • Familieteamet
  • Skole og SFO – hva legger vi vekt på?
  • Livet på 1. trinn

Program torsdag 28. april kl. 1830 – ca. 2100

  • Den grunnleggende lese- og skriveopplæring
  • Den grunnleggende matematikkopplæringen

Begge dager vil det bli en kaffepause omtrent halvveis i programmet.

Besøksdager
Vi inviterer høstens nye 1. klassinger til besøksdager hos oss 23. mai kl. 0900  Barnehagen følger de barna som går i barnehage.

Egen invitasjon til barna blir sendt ut

Vi ønsker dere velkommen til oss og gleder oss til å samarbeide med dere!