Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Høring av forslag til reguleringsplan for Fv. 245 Holdeplass Strandvegen

Statens vegvesen har forslag til reguleringsplan ute til høring. Dette skjer på vegne av Oppland fylkeskommune og i samråd med Jevnaker kommune.

Bedre trafikksikkerhet

Formålet med planen er å etablere bussholdeplass ved Strandvegen, forbedre trafikksikkerheten i området og legge bedre til rette for gående og kollektivbrukere.

Planområdet omfatter østsida av fylkesvei 245 fra Strandvegen til Sigurd Dahls gate. 

Planområde Strandvegen fylkesvei 245 med høringsfrist 10.5.2016

Se alle dokumenter

Planmaterialet pluss tegningshefte for byggeplan er tilgjengelig på vegvesenets nettside www.vegvesen.no under Høringer vegprosjekter. Gå til prosjektets side hos vegvesen.no

Dokumenter i saken: 

-        Planbeskrivelse

-        Reguleringsbestemmelser

-        Plankart

-        ROS-analyse

-        Tegningshefte

Dokumentene er også tilgjengelige i Servicetorget ved Jevnaker samfunnshus og i Statens vegvesens lokaler på Gjøvik.

Høringsfrist 10. mai

Merknader til planforslaget sendes innen 10. mai 2016 til firmapost-ost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer. Vi ber om at merknadene merkes «Fv. 245 Holdeplass Strandvegen».

Når høringsperioden er over skal merknadene vurderes og eventuelle endringer innarbeides. Deretter blir planen oversendt til Jevnaker kommune for sluttbehandling.