Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kommuneplanens arealdel på høring

Kommunestyret i Jevnaker har vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven å legge forslag til Kommuneplanens arealdel 2015 – 2025 for Jevnaker kommune ut på offentlig ettersyn/høring.

Planen er revidert som et ledd i oppfølging av kommunens planstrategi. 

Det ble gjennomført et åpent folkemøte med presentasjon av planforslaget og mulighet til å stille spørsmål i Kommunestyresalen den 8. desember 2015.

Frist for å komme med merknader til planforslaget settes til 1. februar 2016. Frist senere utvidet til 20. februar 2016.

Alle inviteres til å komme med innspill. 

Alle plandokumentene finnes her