Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ny kunstgressmatte og nytt lysanlegg

Jevnaker kommune forskutterer 1,5 millioner kroner i spillemidler til Jevnaker kunstgressbane for rehabilitering av gressmatte og utskifting av lysanlegg.

Kunstgressbanen er et kommunalt idrettsanlegg. Grunneier og anleggseier er Jevnaker kommune, mens Jevnaker Idrettsforening Fotball (JIF Fotball) er ansvarlig for drift, administrasjon og utbygginger på anlegget.

I alt skal anlegget rustes opp for nærmere fem millioner kroner. Finansieringen for øvrig er en kombinasjon av gave fra Sparebankstiftelsen, kommunale midler, lån og egenkapital.

Jobben starter våren 2016

Utbygger, JIF Fotball, ønsker å igangsette rehabilitering av anlegget våren 2016, med utgangspunkt i tilstandsrapport utarbeidet av Norges fotballforbund november 2015.

Prosjektet består av to tiltak:

  • Skifte av kunstgress, inkl. fysisk rehabilitering og oppgraderinger av banelegeme og sikkerhetssoner.
  • Utskifting av lysanlegg, inkl. utskifting av gjerder.